FEN BİLGİSİ 5.SINIFFEN BİLGİSİ 5.SINIF Bu Test 90 Sorudan oluşmaktadır.


1. Vucutta oluşan yabancı maddeler nasıl dışarı atılır?
Ter ve idrar yoluyla
Aşı olarak
Dinlenerek
Spor yaparak
Bilmiyorum

2. Besin maddelerinin kana geçmeden önce son olarak parçalandıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?
Kalın Bağırsak
Mide
İnce Bağırsak
Yemek Borusu
Bilmiyorum

3. Bir elektrik devresinde akım dolanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
. Anahtarın kapalı olması
. Pilin bitmiş olması
. Kabloda kopukluk olması
. Ampulün patlak olması
Bilmiyorum

4. Aşağıda bazı devre elemanları ve bunların görevleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
. Duy – Ampulün takıldığı yerdir.
. Kablo – Elektriği iletir.
. Pil – Işık verir.
. Anahtar – Devreyi açıp kapatır.
Bilmiyorum

5. . Basit bir elektrik devresinde; I. Lamba sayısını arttırmak II Pil sayısını arttırmak III. Özdeş lambalar kullanmak Değişikliklerinden hangilerini yaparsak ampulün parlaklığını değiştirebiliriz?
. I,II ve III
I ve II
. II ve III
. I ve III
Bilmiyorum

6. Ayşe odasında ders çalışırken duvarın diğer tarafında çalan müzik sesini duyabilmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? I .Sesin katılarda yayılması II. Sesin boşlukta iyi yayılması III. Sesin yalınız havada yayılması
. Yalnız I
. Yalnız III
. II ve III
. I,II ve III
Bilmiyorum

7. Sesle ilgili olarak; I. Ses bir enerji türüdür. II. Ses boşlukta yayılmaz. III. Ses titreşerek oluşur, dalgalar halinde yayılır. IV. Sesin hızlı ve yavaş yayılmasına sesin şiddeti denir. Açıklamalarından hangileri doğrudur
. I-II-III-IV
. I-II-III
. I-II
. III-IV
Bilmiyorum

8. I. İçi pamuk dolu karton bir kutuya koymak II. Cam kavanoza koyup, kavanozun içindeki havayı almak. III. Ağaçtan yapılmış bir kutuya koymak. Yukarıdaki belirtilenlerdeki gibi cep telefonu saklarsak ; sesin en çok duyulacağı Yöntemden en az duyulacağı yönteme doğru sıralayınız?
. I,II ve III
. I,III ve II
. II,III ve I
. III,I ve II
Bilmiyorum

9. I. Hastalığa yol açar II. Hamur yapımında kullanırlar. III. Besinlerin çürümesine neden olurlar. Yukarıdakilerden hangisi mikroskobik canlılar zararlarına örnek olarak verilebilir.
. I ve II
. I ve III
. II ve III
I, II ve III
Bilmiyorum

10. Hasan Öğretmen anlattığı derste” insan etkisi oluşan çevre sorunları geleceğimizi tehdit eden en önemli unsurlardan biridir” demiştir I. Erezyon II. Orman yangınları III. Ozan tabakasının delinmesi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bu unsurlar arasında yer alır ?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Bilmiyorum

11. Bitkilerin üzerinde bulunan çiçek için aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
Üreme organıdır. Neslin devamını sağlar.
Erkek organı buradadır ve polenleri oluşturur.
Güneş ışığı yardımı ile oksijen ve besinin en çok üretildiği kısımdır.
Bitkiye renk veren yaprakları üzerinde taşır.
Bilmiyorum

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Dünya, Ay’ın etrafında döner.
Çıplak gözle Güneş’e bakmak sakıncalıdır.
Dünya’dan bakan kişi Ay’ın hep aynı yüzün görür.
İlk dördün evresinde Ay yarım daire gibi görünür.
Bilmiyorum

13. I. Güneş büyüktür Dünya’ dan , Dünya büyüktür Ay ‘dan. II. Güneş, Dünya ve Ay hareket eder. III. Güneş, Dünya ve Ay yuvarlaktır. İfadelerinden hangileri doğrudur?
I ve II
I,II ve III
Yalnız II
II ve III
Bilmiyorum

14. I. Uçağın gökyüzünde bir kuş büyüklüğünde görülmesi II. Bizden çok uzaktaki bir kimsenin karınca gibi görülmesi III. Yakınımızdaki bir ağacın uzaktaki evden daha büyük görülmesi
Cisimlerin yaklaştıkça daha küçük görüldükleri
Cisimlerin uzaklaştıkça daha büyük görüldükleri
Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görüldükleri
Cisimlerin her zaman aynı büyüklükte görüldükleri
Bilmiyorum

15. Isı aktarımı daima hangi maddeden hangi maddeye doğru olur?
Yüksek sıcaklıktaki maddeden düşük sıcaklıktakine
Düşük sıcaklıktaki maddeden yüksek sıcaklıktakine
Düşük sıcaklıktaki maddeden ılık maddeye
Yüksek sıcaklıktaki maddeden aynı sıcaklıktaki diğer bir maddeye
Bilmiyorum

16. Bir cismi çekerken uyguladığımız etki kuvvetine karşılık cismin gösterdiği tepki kuvveti aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişir? I. Cismin ağılığına II. Hareket ettiği yüzeyin kayganlığına III. Kuvvetin büyüklüğüne
I ve II
II ve III
I ve III
I , II ve III
Bilmiyorum

17. I. Uçaktan aşağı paraşütle düşerken II. Denizde yüzerken III. Su kayağı yaparken IV. Mıknatıs iğneleri çekerken Yukarıdakilerden hangisini yaparken fiziksel temas gerektiren bir kuvvete ihtiyaç vardır
Yalnız I
Yalnız IV
Yalnız III
II ve III
Bilmiyorum

18. Her maddenin kendine özgü erime ve donma sıcaklığı vardır. Bir madde değişik yer ve zamanlarda aynı sıcaklıkta erir, aynı sıcaklıkta donar. Bu bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılmaz?
Erime ve donma sıcaklıkları maddeleri ayırt edebileceğimiz özelliklerdir.
Her madde ayını sıcaklıkta erir , aynı sıcaklıkta donar.
Her madde kendine özgü bir kaynama erime ve donma sıcaklığı vardır.
Maddeleri erime ve donma sıcaklıklarına bakarak tanıyabiliriz.
Bilmiyorum

19. “Sıcak bir havada banyonun içinde sıcak su ile halıları yıkayan Hasret Teyze banyonun ta- vanındaki kalorifer borularından aşağıya su damladığını görmüştür.” Borular delik olmadığı halde bu su nereden gelmektedir?
Sıcak sular sıcak havada buharlaşıp yükseklerde soğuk boruların üzerinde yoğunlaşmış
Yukarıdan gelen su, boruların eriyen boyasından sızmaktadır.
. Kalorifer borularının içinden sıcak su geçtiği için
Boruların içindeki su buharlaşıp terlemiştir. Bu su yere damlamıştır.
Bilmiyorum

20. I. Her maddenin kendine özgü bir yoğunluğu vardır. II. Yoğunluk maddelerin ayırt edici özelliğidir. III. Farklı maddelerin yoğunluklarını bilirsek maddelerini tanıyabiliriz. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I,II ve III
II ve III
Yalnız I
Yalnız II
Bilmiyorum

21. .Vitamin eksikliklerinde vücutta değişik rahatsızlıklar görülmektedir. Aşağıdaki vitamin eksikliği rahatsızlık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
D vitamini eksikliği- Raşitizm
K vitamini eksikliği-Kanın geç pıhtılaşması
C vitamini eksikliği- İskorpit hastalığı
B vitamin eksikliği – Gece körlüğü
Bilmiyorum

22. I. İdrar kesesi II. İdrar borusu III. Böbrek IV.İdrar kanalı Vücudumuzda üre ve ürik asitin atılması sırası ile yandaki organlardan hangisi ile olur?
.I –III-IV-II
. I-II-IV-III
. III-I-II-IV
. III-II-I-IV
Bilmiyorum

23. Bir öğrenci elindeki yiyeceğin hangi tür besin içerdiğini merak etmiş ve üzerine tentürdiyot damlatmıştır. Biraz bekledikten sonra rengin maviye dönüştüğünü görmüştür. Öğrencinin elindeki yiyecek hangi tür besin içerir?
. Protein
. Karbonhidrat
Yağ
Vitamin
Bilmiyorum

24. Oyunoynarken düşüp dizi yaralanan Ahmet'in yaralarının çabuk iyileşmesi için hangi tür besinler alması gerekir?
Enerji verici besinler.
Yağlı besinler.
Yapıcı onarıcı besinler.
Düzenleyici besinler.
Bilmiyorum

25. Küf mantarı nasıl çoğalır?
Sporla
Bölünerek
Tohumla
Tomurcuklanarak
Bilmiyorum

26. Yağmur yağmadan önce havanın ısındığı gözlenir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Sıvılar buharlaşırken ısı verir.
Gazlar yoğunlaşırken ısı alır.
Sıvılar buharlaşırken ısı alır
Gazlar yoğunlaşırken dışarıya ısı verir.
Bilmiyorum

27. Ayşe boşaltım sistemini anlatırken yanlış bir cümle kullanmıştır. Bu cümle hangisidir?
Kandaki zararlı atıkları süzen böbreklerimizdir.
Kandaki süzülen atıklar idrar torbasında süzülür.
Böbreklerimizin sağlığı için bol su içmeliyiz.
İdrarın dışarı atıldığı yer idrar skanalıdır.
Bilmiyorum

28. Kabakulak hastalığı insan yaşamında kaç kez geçirilir?
1
2
3
4
Bilmiyorum

29. Koşucu aşağıda verilen ortamların hangisinde daha kolay hareket edebilir?
. Su içerisinde
Buz üzerinde
Düz beton üzerinde
Eğimli bir yolda
Bilmiyorum

30. 1-Yemek borusu 2-Yutak 3-Kalın bağırsak. 4-Mide 5-Ağız 6-İncebağırsak. Yediğimiz besinlerin vücudumuzda izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir.
5-1-2-3-6-4
5-1-4-2-3-6
5-2-3--4-3-6
5-2-1-4-6-3
Bilmiyorum

31. Aşağıdakilerden hangisi hem etcil hem otcul hayvandır?
At
Eşek
Kedi
İnek
Bilmiyorum

32. Aşağıda verilen devre elemanlarından hangisinin sembolik gösterimi yoktur?
ampul
duy
pil
anahtar
Bilmiyorum

33. Emel 1 litre ve 2 litre suyu aynı miktarda ısı vererek ısıtıyor.Emel 10 dakika sonra neyi gözler?
Her iki kaptaki suyun eşit ısındığını.
2 litrilik suyun daha fazla ısındığını
1 litrelik suyun daha fazla ısındığını
Her iki kaptaki suyun ısınmadığını.
Bilmiyorum

34. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlara örnektir?
Su gazı
Hava gazı
Petrol gazları
Gazyağı
Bilmiyorum

35. Ay’ın evreleri sırasında bazen karanlık görülmesinin nedeni nedir?
Ay’ın o evrelerde Dünya’dan uzaklaşması
Ay’ın Dünya’nın gölgesinde kalması
Ay’ın Dünya’ya çok yaklaşması
Ay’ın diğer tarafının aydınlık olması
Bilmiyorum

36. Ali futbol oynadı .Çok terlemişti.Maçtan sonra üşüdüğünü söyledi. Ali'nin üşümesinin nedeni nedir?
Vücudumuzun ıslanması
Suyun buharlaşırken vücudumuzdan ısı alması.
Suyun her sıcaklıkta buharlaşması
Su buharının yoğuşurken ısı vermesi
Bilmiyorum

37. Aşağıdaki sıvılardan hangisi en erken katılaşır(donar)?
Saf su
Alkollü su
Şekerli su
Tuzlu su
Bilmiyorum

38. Hamurun mayalanmasını sağlayan canlı gurubu aşağıdakilerden hangisidir?
Mantarlar
Çiçeksiz Bitkiler
Çiçekli Bitkiler
Mikroskobik Canlılar
Bilmiyorum

39. Açılması zor olan metal bir şişe kapağını en kolay açmanın yolu hangisidir?
Şişenin kapağını sıcak suya sokmak.
Şişeyi buz kovasına koymak.
Şişenin kapağını kesmek.
Şişeyi ters çevirip bekletmek.
Bilmiyorum

40. Aşağıdaki yakıtlardan hangisi havayı en çok kirletir?
Doğalgaz
Odun
Taşkömürü
Linyit
Bilmiyorum

41. . Aşağıdakilerden hangileri saydam maddedir? I. saf su II. Yağlı kâğıt III. cam IV. hava
I ve III
I-III-IV
yalnız III
I-II-III
Bilmiyorum

42. Aşağıdakilerin hangisinde cisimlere etki eden kuvvet diğirlerinden farklıdır.
Mıknatısların toplu iğneleri çekmesinde
Yüksekten yere bırakılan taşın yere düşmesinde
Vincin yükü kaldırmasında
Saçlarımıza sürülen tarağın kağıt parçalarını çekmesinde
Bilmiyorum

43. Furkan'ın , bisikletin tekerine basarak durmasını sağlayan kuvvet hangisidir?
Yerçekimi
Elektrostatik
Mıknatıs
Sürtünme
Bilmiyorum

44. Gece düz bir yolda sokak lambasına doğru yaklaşan bir kişinin gölgesinin uzunluğu için ne söylenebilir?
Büyür
Küçülür
Değişmez
Önce büyür, sonra küçülür
Bilmiyorum

45. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Dünya'nın kendi etrafında dönmesinden gece ve gündüz oluşur.
Dünya Ay'ın setrafında döner.
Ay'da hava ve su bulunmaz.
Dünya , Güneş'ten küçük Aydan büyüktür.
Bilmiyorum

46. Ay'ın hareketi ile ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?
Ay sadece Dünya'nın etrafında döner.
Ayın Dünya etrafında çdönüşü sonucu gece - gündüz oluşur.
Ay, Dünya etrafında dönerkenhep dolunay halinde görülür.
Ay Dünya'nın etrafında dönerken ,Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında döner.
Bilmiyorum

47. Ay'ın Dünya'dan görülmeyen haline .............. denir.
Yeniay
İlk dördün
Dolunay
Son dördün
Bilmiyorum

48. Bitkide yaprağın görevlerinden olmayan hagisidir?
Solunum yapma
Su ve besin iletimi
Terleme
Besin üretimi
Bilmiyorum

49. Hangisi memelilerin özelliklerinden değildir?
Vücudu kıllarla örtülüdür.
Doğurarak çoğalırlar
Yavrularını sütle beslerler.
Derileri pullu ve serttir.
Bilmiyorum

50. Soru: Hangisi memelilerin özelliklerinden değildir? Soru Testte Görünsünmü? Evet Hayır -------------------------------------------------------------------------------- Seçenekler: Doğru Cevap A) B) C) D) -------------------------------------------------------------------------------- Testteki Sıra Numarası: Hangisi ışığın geçmediği fakat sesin geçtiği bir ortamdır?
Hava
Odun
Su
Cam
Bilmiyorum

51. Mum alevinin ortası delik bir kartondan görülebilmesi ışığın hangi özelliği ile ilgilidir.
Işığın doğrular boyunca yayılması
Işığın bir enerji türü olması.
Işığn bir yere yayılması.
Işığın kuvvetli olması.
Bilmiyorum

52. Suyun yoğunluğu 1g/ml dir. Buna göre aşağıda yoğunlukları verilen maddeler için ne söylenir? A MADDESİ: 2,7 g/ml B MADDESİ: 0,8 g/ml
A maddesi suda yüzer B maddesi batar.
Her iki madde de yüzer.
A maddesi suda batar B maddesi yüzer.
Her iki madde de batar.
Bilmiyorum

53. Su, doğada aşağıdaki hallerden hangisinde bulunmaz?
kırağı
duman
çiğ
kar
Bilmiyorum

54. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Buharlaşma kaynamadan önce gerçekleşir.
Her türlü sıcaklıkta buharlaşma olur.
Sıvılar, aşırı ısı kaybı sonucu erir.
Suyun deniz seviyesindeki kaynama sıcaklığı 100 C dir
Bilmiyorum

55. Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim olayında görevli değildir?
mide
karaciğer
ağız
yutak
Bilmiyorum

56. Aşağıda verilen besin maddelerinden hangisi sindirilmeden kullanılmaz?
vitamin
su
karbonhidrat
mineral
Bilmiyorum

57. Kanda erimiş halde bulunan atık maddelerin vücudumuzun dışına atılması işlemine ne denir?
dolaşım
boşaltım
sindirim
hareket
Bilmiyorum

58. I. Yağlayıcı madde kullanmak. II. Pürüzlü hale getirmek. III. Kum dökmek. IV. Pürüzsüz hale getirmek. Yukarıdaki önlemlerden hangileri sürtünmeyi fazlalaştırır.
I ve II
I ve III
III ve III
III ve IV
Bilmiyorum

59. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Pürüzlü yüzeylerde sürtünme az olur.
Hava, cisimlerin hareketine direnç göstermez
Kaygan yüzeylerde sürtünme fazladır.
Bilmiyorum

60. Kaygan yüzeylerde sürtünme fazladır.
gövde
yaprak
çiçek
kök
Bilmiyorum

61. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin vücudunda iskelet yoktur?
leylek
yunus
salyangoz
at
Bilmiyorum

62. Aşağıdaki cihazların hangisi ile ses kaydı yapılabilmektedir?
Mikrofon
Hoparlör
video kamara
gramofon
Bilmiyorum

63. Aşağıdaki sıralamaların hangisinde ay tutulması gerçekleşir?
Dünya – Güneş – Ay
Güneş – Ay – Dünya
Ay – Güneş – Dünya
Güneş – Dünya – Ay
Bilmiyorum

64. Aşağıdaki canlılardan hangisi her zaman besin zincirinin en başındadır?
çekirge
kartal
yılan
ot
Bilmiyorum

65. ) I. Işık olmasaydı varlıkları göremezdik. II. Işık saydam maddelerden geçemez. III. Işık doğrusal yolla yayılır. Yukarıda ışık ile ilgili söylenenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Yalnız I
I ve II
I ve III
I , II ve III
Bilmiyorum

66. Yediğimiz bir besin aşağıdakilerin hangisinde sindirim işlemi görür?
ince bağırsak
böbrek
deri
akciğer
Bilmiyorum

67. I.protein II.karbonhidrat III.su Sağlıklı bir vücut için yukarıdakilerden hangileri ile beslenmeliyiz?
Yalnız I
I, II
II, III
I, II, III
Bilmiyorum

68. Aşağıdaki verilenlerden hangisi bitkisel besindir?
yumurta
süt
bal
ekmek
Bilmiyorum

69. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için "C vitamini" alması önerilen birine seçeneklerdeki besin çiftlerinden hangisini tüketmesini söyleyebiliriz?
et, yumurta
süt, bal
ekmek, makarna
portakal, limon
Bilmiyorum

70. Yere düşen su damlaları hangi olay sonucu tekrar gökyüzüne çıkar?
yoğuşma
erime
buharlaşma
donma
Bilmiyorum

71. Aşağıdaki olaylardan hangisi maddelerin ısı vermesi ile gerçekleşir? I.erime II.yoğuşma III.kaynama IV.donma
I, II
II, III
II, IV
III, IV
Bilmiyorum

72. Kaan soğuk odadan sıcak odaya geçiyor. Elindeki balona baktığında balonun şişmekte olduğunu görüyor. Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
gazların genleşmesi
katıların erimesi
suyun kaynaması
sıvıların genleşmesi
Bilmiyorum

73. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
vücudumuz - besinler
otomobil - benzin
rafineri - petrol
kalorifer - kömür
Bilmiyorum

74. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez?
Bulutları rüzgarla sürüklenmesi.
Yüksekten bırakılan topun yere düşmes.
Televizyon düğmesine basılması.
Kapının açılması.
Bilmiyorum

75. Bilmediğimiz bir madde mıknatıs tarafından çekiliyorsa, bu maddenin içerisinde hangisinin bulunabileceğini söyleyebiliriz?
demir
bakır
alüminyum
çinko
Bilmiyorum

76. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaç için yapılmıştır?
Futbolcuların çivili ayakkabılar
Araçların tekerleklerine zincir takılması
Makinelerin dönen kısımlarının yağlanması.
Otomobil lastiklerinin girintili çıkıntılı yapılması.
Bilmiyorum

77. Hangisi teknolojik bir tasarım yaparken takip ettiğimiz aşamalardan biri değildir?
Ön uygulamanın yapılması.
Rapor ve sunu hazırlama.
Gereksinim veye ihtiyacı belirleme.
Deneme yapılmadan üretime geçilmesi.
Bilmiyorum

78. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Buz patenleri - sürtünmeyi azaltmak için.
Paletli araçlar - sürtünmeyi artırmak için.
Geniş yüzeyli paraşüt - hava direncini azaltmak için.
Sivri uçlu gemiler - su direncini azaltmak için
Bilmiyorum

79. Uçaklar gerçekte çok büyüktür. Fakat biz gökyüzüne baktığımızda uçakları olduğundan küçük görürüz. Bu olayı aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklayabiliriz.
Havadaki cisimler küçük görünür.
Güneş ışıgı yansıdığı için cisimleri küçük gösterir.
Uzaktaki varlıklar küçük görünür.
Yüksekteki cisimler küçüktür.
Bilmiyorum

80. Ayhan gece gökyüzüne baktığında Ay'ı tepsi gibi yuvarlak görüyor. Ayhan bir hafta sonra Ay'ın hangi evresini görür?
yeni ay
dolunay
ilk dördün
son dördün
Bilmiyorum

81. Eğrelti otu , at kuyruğu ve kara yosunlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Çiçeksiz olmaları.
Kurak yerlerde yaşamaları.
Meyve oluşturmaları.
Fotosentez yapmamaları.
Bilmiyorum

82. I.Kemiklerden oluşmuş bir iskeletleri vardır. II.Doğurarak çoğalırlar. III.Otla beslenirler. Verilenlerden hangileri omurgalı hayvanların ortak özelliklerindendir?
Yalnız I
Yalnız II
I, II
I, II, III
Bilmiyorum

83. Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının bir sonucudur?
Saydam maddelerden ışığın geçmesi.
Gölge oluşumu.
Işığın cisimleri aydınlatması.
Işığın katı ortamda yayılması
Bilmiyorum

84. Ece, okulda yaptığı deneyde bazı maddelerin belirgin bir gölgesinin olmadığını ngörüyor. Hangisi bu maddelerden biri olabilir?
karton
kumaş
cam bardak
demir
Bilmiyorum

85. Saydam maddeler çeşitli işlemlerden geçirilerek saydam olmayan hale getirilebilir. Hangisi bu maddelerden biridir?
cam
kağıt
ayna
kömür
Bilmiyorum

86. Aşağıdaki araçlardan hangisi ses yalıtımı için geliştirilmiştir?
hoparlör
radyo
komprasör
çift camlı pencere
Bilmiyorum

87. Ferhat basit bir elektrik devresi kurmak istemektedir. Bu devreye elektrik enerjisini sağlamak için verilenlerden hangisini kullanmalıdır?
ampul
anahtar
kablo
pil
Bilmiyorum

88. Kurduğumuz bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisinin sayısının azalması ampullerin parlaklığını azaltır.
pil
kablo
ampul
anahtar
Bilmiyorum

89. Aşağıda verilenlerden hangisi bir gölge olayıdır?
Işığın cisimlerden geçmesi.
Ay tutulması.
Güneş' in Dünya'mızı aydınlatması.
Lambalar söndüğünde odanın karanlık olması.
Bilmiyorum

90. Ses aşağıda verilen ortamların hangisinde daha hızlı yayılır?
katılarda
sıvılarda
gazlarda
boşlukta
BilmiyorumYorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !